Ακόμα και σε συμφωνίες τρίτων, η ομάδα της εταιρείας SCHENK STAHL βρίσκεται στο πλευρό σας με ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία SCHENK STAHL μπορεί μέσων καλών επαφών ακόμα και στις συναλλαγές τις να υλοποιήσει και μικρές ποσότητες (περίπου 500κιλά).