Ανοχές σύμφωνα με EN 1127 για σωλήνες χωρίς ραφή
Εξωτερική διάμετρος   Πάχος τοιχώματος
Κατηγορία ανοχής Ανοχές   Κατηγορία ανοχής Ανοχές
D1 ± 1,5 %
min. ± 0,75 mm
  T1 ± 15 %
min. ± 0,60 mm
D2 ± 1 %
min. ± 0,50 mm
  T2 ± 12,5%
min. ± 0,40 mm
D3 ± 0,75 %
min. ± 0,30 mm
  T3 ± 10 %
min. ± 0,20 mm
D4 ± 0,5 %
min. ± 0,10 mm
  T4 ± 7,5 %
min. ± 0,15 mm

 

Ανοχές σύμφωνα με ASTM A 269
Εξωτερική διάμετρος   Πάχος τοιχώματος
Εξωτερική διάμετρος Επιτρεπόμενες αποκλίσεις   Επιτρεπόμενες αποκλίσεις
< 1/2" ± 0,005" (0,13)   ± 15 %
≥ 1/2" < 1 1/2" (12,7 – 38,1) ± 0,005" (0,13)   ± 10%
≥ 1/2" < 3 1/2" (38,1 – 88,9) ± 0,010" (0,25)   ± 10%

 

Ανοχές σύμφωνα με ASTM A 999
Εξωτερική διάμετρος   Πάχος τοιχώματος
Ονομαστική εξωτερική διάμετρος Επιτρεπόμενες αποκλίσεις   Επιτρεπόμενες αποκλίσεις
1/8" ≤ 1 1/2" (10,29 – 48,26) +0,015" (0,40) - 0,031" (0,79)    
> 1 1/2" ≤ 4" (48,26 – 114,30) + 0,031" (0,79) - 0,031" (0,79)   +22,5% max.
> 4" ≤ 8" (114,30 – 219,08) + 0,062" (1,59) - 0,031" (0,79)   -12,5% max.
> 8" ≤ 18" (219,08 – 457,2) + 0,093" (2,38) - 0,031" (0,79)    
> 18" ≤ 26" (457,2 – 660,4) + 0,125" (3,18) - 0,031" (0,79)