ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

Αποθηκεύουμε εξαρτήματα σωλήνων όπως π.χ. τόξα σωλήνων, μειώσεις, τεμάχια T, κ.λπ. από 21,3 2,6 mm έως 219,1 x 12,7 mm.
Rundrohr Rundrohr Rundrohr Rundrohr Rundrohr
εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση, στρογγυλά σωλήνες
1.4841TP 314
1.4845TP 310/S/H
1.4876Alloy 800
2.4610Alloy C-4
2.4816Alloy 600/L
2.4819Alloy C - 276
2.4851Alloy 601

 

  • παραδίδονται και άλλες επιπλέον μορφές
  • μειώσεις διατομής ομόκεντρες/έκκεντρες καθώς και χωρίς ραφή και συγκολλημένες στα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά σε απόθεμα


Περαιτέρω υλικά και διαστάσεις κατόπιν ζήτησης! Μέσω καλής επικοινωνίας με το εργοστάσιο μπορούν να πραγματοποιηθούν μικρές ποσότητες κάτω της ελάχιστης ποσότητας.

Σύμφωνα με:
    DIN 2605 Τόξα
DIN 2616 Μειώσεις διατομής
DIN 2615 Tεμάχια Τ