Η εταιρεία SCHENK STAHL αποθηκεύει για εσάς ορθογώνιους και τετραγωνισμένους σωλήνες στα εξής υλικά:

Vierkantrohr

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
1.4828TP 309
1.4841TP 314

Χωρίς ραφή DIN EN 10095 / SEW 470, με συγκόλληση DIN EN 10296 - 2, με αναθέρμανση / χωρίς αναθέρμανση, ανοχές σύμφωνα με DIN EN ISO 1127 Οι διαστάσεις που δεν αναφέρονται παραδίδονται κατόπιν ζήτησης

 
Ορθογώνιοι σωλήνες (θεωρητικό βάρος Kg/m)

Προφίλ (σε mm)

Πάχος (σε mm)

 

1,0
1,2

1,5

2,0 3,0 4,0 5,0
20 x 10 0,453 0,538 0,661        
30 x 10 0,613 0,729 0,900 1,176      
30 x 15 0,692 0,825 1,020 1,335      
30 x 20 0,772 0,921 1,140 1,495      
40 x 20 0,932 1,112 1,379 1,813      
40 x 30 1,091 1,303 1,618 2,132      
50 x 25 1,171 1,399 1,737 2,292      
50 x 30     1,857 2,451      
50 x 40     2,069 2,770      
60 x 30     2,069 2,770 4,080    
60 x 40     2,335 3,089 4,558    
80 x 40     2,813 3,726 5,515    
80 x 60     3,291 4,364 6,471    
100 x 40     3,291 4,364 6,471    
100 x 50     3,531 4,683 6,949    
100 x 60     3,770 5,001 7,427    
120 x 40     3,770 5,001 7,427 9,804  
120 x 60     4,248 5,639 8,384 11,079  
120 x 80       6,277 9,340 12,354 15,318
140 x 80       6,914 10,247 13,629 16,912
150 x 50       6,277 9,340 12,354 15,318
150 x 100       7,871 11,731 15,542 19,303
160 x 80       7,552 11,253 14,905 18,506

 

 

Quadratrohre (Theoretisches Gewicht Kg/m)

Προφίλ (σε mm)

Πάχος (σε mm)

 

1,0
1,2

1,5

2,0 3,0 4,0 5,0
10 x 10 0,294            
15 x 15 0,453 0,538 0,661        
20 x 20 0,613 0,729 0,900 1,176      
25 x 25 0,772 0,921 1,140 1,495      
30 x 30 0,932 0,112 1,379 1,813 2,645    
35 x 35 1,091 1,303 1,618 2,132 3,124    
40 x 40 1,250 1,494 1,857 2,451 3,602    
50 x 50     2,335 3,089 4,558    
60 x 60       3,726 5,515    
80 x 80       5,001 7,427    
100 x 100         9,340 12,354 15,318
120 x 120         11,253 14,905 18,506