Varmebestandigt ståls karakteristika

Varmebestandigt stål kan beskrives som stål med gode mekaniske egenskaber under kortere eller længerevarende belastninger og er yderligere karakteriseret af særlig bestandighed overfor forbrændingsprodukter med varme gasser, f.eks. salt- og metalbade med temperaturer på over 550 °C. Bestandighedsegenskaberne er dog stærkt afhængige af angrebsbetingelserne, og af samme årsag er det ikke muligt at udlede nøjagtige værdier på baggrund af et enkelt testforløb.

Schenk Stahl Lager

Det varme- og slaggebestandige stål er sammensat således, at legeringselementernes slaggediffusionstendens vanskeliggøres under oxidbehandlingen, så stålet beskyttes mod yderligere afskalning. Dette opnås gennem oxiden i legeringselementet krom. Silicium og aluminium øger ligeledes slaggebestandigheden. Der skelnes mellem ferritisk og austentisk stål. Ferritisk og ferritisk-austentisk stål er magnetiserbart, mens austentisk stål ikke kan magnetiseres.

Ferritisk stål

Hovedelementet skaber en omdannelsesfri ferritisk struktur. Slaggebestandigheden øges desuden gennem yderligere legering med silicium og aluminium, der ligeledes virker ferritdannende. Materialet er højbestandigt overfor svovlgasser men udviser lavere brudstyrke sammenlignet med varmebestandigt austenstikstål ved højere temperaturer. I bestemte temperaturområder opstår der skrøbelighed. Skrøbeligheden viser sig navnlig efter nedkøling til rumtemperatur, og af samme årsag skal chockbelastninger undgås, f.eks. i forbindelse med reparationer.

Austentisk stål

Stål af den type har grundet det yderligere nikkelindhold en omdannelsesfri austentisk struktur, der gør sig gældende gennem høj varmebestandighed og robusthed. Skrøbelighedstendensen er væsentligt mindre sammenlignet med ferritisk stål. Den er delvist fraværende efter længere perioder eller ved overskridelse af minimumstemperaturen. Slaggebestandigheden i oxiderende atmosfærer er meget høj, og disse ståltyper er følsomme overfor reducerende svovlholdige gasser. De har god koldduktilitet og er praktiske ved alle svejsemetoder.

Nikkelbaseret stål

Disse materialer udviser høj korrosions-, erosions- og kavitationsbestandighed. Legeringerne er højvarmebestandige og varmgaskorrosionsbestandige indtil 1.150 °C. Den nikkelbaserede legering anvendes til varmetekniske formål og i kraftværker og til anlægsudvikling. Navnlig i ikke-oxiderende atmosfærer gør det høje nikkelindhold legeringen følsom overfor svovlholdige gasser. Rør af disse materialer er mindre skrøbelige, har også gode varmefasthedsegenskaber og kan klare store mekaniske belastninger under høje temperaturer. Varmebestandige, nikkelbaserede legeringer kan svejses efter alle konventionelle metoder.