Karstumizturīgo tēraudu raksturojums

Par karstumizturīgiem apzīmē tēraudus ar labām mehāniskām īpašībām pie īslaicīgas un ilglaicīgas slodzes, kuriem ir sevišķa pretestība pret karsto gāzu sadegšanas produktu iedarbību, kā arī pret sāļu un metāla kausējumiem pie temperatūrām virs 550°C. Tomēr to pretestība ļoti lielā mēra ir atkarīga no iedarbības apstākļiem un tādēļ to nevar viennozīmīgi raksturot ar vienas vienīgas pārbaudes laikā iegūtajām vērtībām.

Schenk Stahl Lager

Pret karstumu un plāvas veidošanos izturīgie tēraudi ir izveidoti tā, ka radusies plāva apgrūtina leģējošo elementu difūziju oksidēšanās slānī un tādā veidā aizsargā tēraudu no tālākas plāvas veidošanās. Tas notiek galvenokārt pateicoties leģējošā elementa hroma oksīdiem. Arī silīcijs un alumīnijs palielina izturību pret plāvu. Tiek izdalīti ferrīta un austenīta tēraudi. Ferrītiskie un ferrītiski-austenītiskie tēraudi ir magnetizējami, bet austenītiskie ne.

Ferrītiskie tēraudi

To galvenais elements hroms rada brīvi pārveidojamu ferrītisku struktūru. Papildus leģējot ar silīciju un alumīniju, kas arī iedarbojas ferrītu veidojoši, tiek papildus palielināta izturība pret plāvu.
Tiem ir liela izturība pret sēru saturošām gāzēm, bet salīdzinot ar karstumizturīgiem austenīta tēraudiem pie augstām temperatūrām tiem ir neilga izturība.
Noteiktos temperatūru diapazonos rodas trausluma parādības. Šis trauslums izpaužas galvenokārt pēc atdzesēšanas līdz telpas temperatūrai, tādēļ ir jāizvairās no sitieniem, piem. veicot remonta darbus .

Austenīta tēraudi

Šī veida tēraudi, pateicoties to papildus niķeļa saturam, rada nemainīgu austenīta struktūru un tiem ir raksturīga liela izturība pret karstumu un sīkstums. Trauslas struktūras veidošanās tiem ir ievērojami mazāka nekā ferrīta tēraudiem. Tā daļēji veidojas tikai pēc ilga laika vai attiecīgi neveidojas nemaz pēc minimālās temperatūras pārsniegšanas. Izturība pret plāvu oksidējošā atmosfērā ir ļoti liela, šie tēraudi ir jutīgi pret reducētām sēru saturošām gāzēm. Tiem ir labas aukstās deformēšanas īpašības un tos praktiski var metināt ar visām metināšanas metodēm.

Tēraudi uz niķeļa bāzes

Šiem materiāliem ir raksturīga liela pretkorozijas, erozijas un kavitācijas izturība. Augstas karstās leģēšanas tēraudi ir izturīgi pret karstām korodējošām gāzēm un tos var lietot līdz 1150°C. Leģējumus uz niķeļa bāzes lieto siltumtehnikas jomā un spēkstaciju un iekārtu konstrukcijās. Sevišķi neoksidējošā atmosfērā augstais Ni saturs leģējumus padara jutīgus pret sēru saturošām gāzēm. No šāda materiāla izgatavotās nav trauslas un tām ir augstas siltuma izturības īpašības, kādēļ tās var stipri slogot pie augstām temperatūrām. Karstumizturīgos uz niķeļa bāzes veidotos leģējumus var metināt ar visām parastajām metināšanas metodēm.