Karakteristike cevi otpornih na visoke temperature

Otpornim na visoke temperature smatramo vrste celika sa dobrim mehanickim osobinama prilikom kratkorocne i dugorocne upotrebe, koje se isticu posebnom otpornoscu protiv delovanja vrucih gasova proizvoda sagorevanja kao i protiv otopina soli i metala na temperaturama iznad 550C. Otpornost ovih celika medutim u velikoj meri zavisi od uslova agresivnosti, zbog cega ne moze biti precizno obelezena vrednostima dobijenim u pojedinacnim postupcima ispitivanja.

Schenk Stahl Lager

Vrste celika otporne na visoke temperature, odnosno na sljaku sastavljene su na taj nacin, da nastala sljaka otezava mogucnost difuzije elemenata legure u oksidnom sloju, cime se celik stiti od delovanja ?ljake. To se uglavnom postize oksidima elementa za leguru, hroma. Silicijum i aluminijum takode povecavaju otpornost na sljaku. Razlikujemo feriticne i austeniticne vrste celika. Feriticne i feriticno-austeniticne vrste su magnetizujuce, austeniticne nisu.

Feritične vrste čelika

Njihov glavni element hrom stvara nepretvarajući feritičan spoj. Dodavanjem silicijuma i aluminijuma u ovu leguru, koji također imaju feritizujuće dejstvo, njena otpornost na ?ljaku jo? se povećava. Ima velik stepen otpornosti protiv sumpornih gasova, ali u poređenju sa austenitičkim čelikom otpornim na visoke temperature ima manju vremensku postojanost. U određenim područjima temperature dolazi do pojave krhkosti. Ove pojave postaju delotvorne posebno nakon hlađenja na sobnu temperaturu, zbog čega trebate da izbegavate naprezanje materijala usled trzaja, na primer u okviru popravki.

Austenitične vrste čelika

Celik ove vrste usled dodatnog sadrzaja nikla ima nepretvarajuci austenticni spoj i odlikuje se velikom cvrstocom na visokim temperaturama i velikom cvrstocom. Sklonost prema krhkosti znatno je manja u odnosu na feriticne vrste celika. Krhkost delomicno nastaje tek nakon dugog vremena, odnosno po prekoracenju minimalne temperature uopste ne nastaje. Otpornost na sljaku u oksidnoj atmosferi vrlo je visoka, dok je ova vrsta celika osetljiva na redukujuce sumporne gasove. Ima dobre osobine oblikovanja u hladnom stanju, i mogu se obradivati prakticno u svim metodama rada.

Vrste čelika na bazi nikla

Ovi materijali su postojani na koroziju, eroziju i kavitaciju. Legure su čvrste na visokim temperaturama, postojane u uslovima vrućih gasova i mogu da se koriste na temperaturama do 1150°C. Legure na bazi nikla primenjuju se u toplinsko-tehničkim postupcima i u izgradnji elektrana i postrojenja. Posebno u neoksidirajućoj atmosferi visoki sadr?aj nikla ove legure čini osetljivim na sumporne gasove. Cevi od ovog materijala ne postaju krhke, i one trpe visoka mehanička opterećenja i na visokim temperaturama pri dobrim osobinama toplinske čvrstoće. Legure na bazi nikla otporne na visoke temperature mogu biti varene na sve konvencionalne načine.