Το βασικό μας αντικείμενο αφορά την παράδοση σωλήνων κυκλικής διατομής, ανθεκτικών στη θερμότητα αλλά πολύ ευχαρίστως τροφοδοτούμε και με τα αντίστοιχα:

  • Σωλήνες προφίλ
  • Χαλύβδινες ράβδους
  • Ελάσματα
  • Προσαρτήματα / Φλάντζες
  • Σωλήνες φυγοκεντρικής χύτευσης
  • Κύκλοι και δακτύλιοι