ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
Κοπή σύμφωνα με τις διαστάσεις

Η SCHENK STAHL όχι μόνο είναι ειδική για τα υλικά και τον χειρισμό τους αλλά προ πάντων βάζει σε προτεραιότητα τις επιθυμίες και τις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών της.
Είτε  πρόκειται για τελειοποίηση επιφανειών, πριόνισμα και κοπή σύμφωνα με συγκεκριμένες διαστάσεις, μέρη άκρων, λοξότμηση ή ακόνισμα, λήψεις και έλεγχοι υλικών ή τεχνικές συμβουλές. Δεν υπάρχουν όρια στις δυνατότητες. Σας διευκολύνουμε έτσι ώστε να μπορείτε να ασχολείστε με αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά.

  • Κοπές, κύλινδροι, ακμές, διατρήσεις σε σχέση με το σχεδιασμό
  • Καύση με πλάσμα, κοπή με λέιζερ και με υδροβολή
  • συγκόλληση
  • Επεξεργασία επιφανειών (επίχριση, στίλβωση, τρόχισμα)