№ на материала Макс. температурно натоварване във въздух в C° Устойчивост срещу сяросъдържащи среди Устойчивост срещу азотосъдържащи и бедни на кислород среди Навъглеродяване Рязко сменящи се температурни натоварвания
    Оксидиращи Редуциращи      
1.4713 800 ●●●● ●●
1.4720 800 ●●● ●●
1.4724 850 ●●●● ●●
1.4742 1000 ●●●● ●●
1.4749 1100 ●●●● ●●● - -
1.4762 1150 ●●●● ●●●● -
1.4821 1100 ●●● ●● ●● ●●
1.4828 1000 ●● ●●● ●●
1.4835 1050 ●● ●●● ●● ●●
1.4841 1150 ●● ●●● ●● -
1.4845 1050 ●● ●●● ●●
1.4864 1100 ●●● ●●● ●●● ●●●
1.4876 1100 ●● ●●● ●●● ●●
1.4877 1000 ●●● ●● ●●● ●●●● ●●●●
1.4878 850 ●● ●●● ●● ●●
1.4893 1050 ●● ●●● ●● ●●
2.4816 1050 ●●● ●●●
2.4851 1150 - ●●● ●●●● ●●●●
2.4856 1000 ●● ●●● ●●●● -
             
             
Много добре ●●●●          
Добре ●●●          
Средно ●●          
Слабо