Нашите материали намират приложение в най-различни индустриални области, по-специално:
 • в телената индустрия като нажежаеми тръби,
 • като защитни тръби за пирометри,
 • за разпалване на пещи като тръби за вдухване на кислород/тръби на горелки,
 • за изграждане на индустриални пещи, например като нажежаеми тръби и муфелни тръби,
 • във въздухоподгреватели и рекуператори,
 • в производството на стомана, в доменни пещи, топилни и агломерационни заводи,
 • в нефтохимията като крек тръби и тръбни отрязъци,
 • в химическата индустрия при високотемпературни методи,
 • в електроцентрали като саждопродухвателни и екранни тръби,
 • във валцовъчни цехове като пещни тръби и направляващи релси,
 • в апаратостроенето като тръби за топлообменници при по-високи температури,
 • в КИП и А, както и като нагревателни тръби и др.