Nasze materiały stosowane są w najprzeróżniejszych dziedzinach przemysłu, a w szczególności:
 • W przemyśle druciarskim jako rury żarowe,
 • Jako rurki ochronne do pirometrów,
 • W ogrzewaniu pieca jako rury lancetowe / palnikowe,
 • W budowie pieców przemysłowych, na przykład jako rury żarowe i muflowe,
 • W nagrzewnicach powietrza i podgrzewnicach,
 • W produkcji stali, w wielkich piecach, hutach i spiekalniach,
 • W petrochemii jako rury Crack i pigtaile,
 • W przemyśle chemicznym w procesach wysokich temperatur,
 • W elektrowniach jako rury zdmuchiwacza sadzy i radiacyjne,
 • W walcowniach jako rury i prowadnice pieca,
 • W budowie przyrządów jako rury wymiennika ciepła przy wyższych temperaturach,
 • W technice pomiarowej i regulacyjnej oraz
 • Jako przewody grzejne, itp.