Våra material används i de mest skiftande industrier, framför allt:
 • i trådindustrin som glödrör,
 • som pyrometerskyddsrör,
 • i ugnsuppvärmningen som lans- / brännarrör,
 • i industriugnskonstruktion, exempelvis som glöd- eller muffelrör,
 • i luftförvärmare och rekuperatorer,
 • i ståltillverkningen, i masugnar, smältverk och sintringsanläggningar,
 • i petrokemi som crack-rör och pigtails,
 • i den kemiska industrin för högtemperaturförfaranden,
 • i kraftverk som sotborttagare och blästringsrör,
 • i valsverk som ugnsrör och -styrskenor,
 • i utrustningskonstruktionen som värmeväxlarrör vid högre temperaturer,
 • i mät- och reglerteknik och som värmningsledare etc.