Mūsu materiāli tiek izmantoti da?ādās rūpniecības jomās, īpa?i:
 • stiepļu industrijā kā kvēles caurules,
 • kā pirometru aizsardzības caurules,
 • krā?ņu apkurei, kā caurumotās / degļu caurules,
 • industrijas krāsnīm, piem. kā kvēles vai mufeļu caurules,
 • gaisa sildītājos un rekuperatoros,
 • tērauda ra?o?anā, stāvcepļos, kausē?anas krāsnīs un lietņu veido?anas iekārtās,
 • naftas pārstrādē kā spraugu caurules un savienotāji,
 • ķīmiskajā industrijā augstas temperatūras procesiem,
 • spēkstacijās kā sodrēju izpūtēji un starojuma caurules,
 • velmētavās kā krā?ņu caurules un krā?ņu vadīklas,
 • aparātu būvniecībā kā siltuma apmaiņas caurules augstu temperatūru zonās,
 • mērījumu un regulē?anas tehnikā, kā arī kā siltumu vado?as caurules utt.