Na?i materijali primenu nalaze u najrazličitijim industrijskim granama, posebno:
 • u ?ičanoj industriji kao ?areće cevi,
 • kao cevi za pirometarsku za?titu,
 • u ?arećim pećima kao propusne cevi i cevi gorionika,
 • u gradnji industrijskih peći, na primer kao ?areće cevi ili cevi za talenje,
 • u predgrejačima i rekuperatorima,
 • u proizvodnji čelika, u visokim pećima, topionicama i postrojenjima za sinterovanje,
 • u petrohemiji kao crack-cevi i spiralne cevi,
 • u hemijskoj industriji za procese pod visokim temperaturama,
 • u elektranama kao cevi za produvavanje čađi i cevi za zračenje,
 • u valjaonicama kao cevi za peći i klizne ?ine,
 • u izgradnji aparata kao cevi za razmenu toplote na vi?im temperatura,
 • u mernoj i regulacionoj tehnici, kao grejne provodne cevi itd.