Τα υλικά μας βρίσκουν εφαρμογή στις διαφορετικές βιομηχανίες, ειδικά:
 • στη βιομηχανία καλωδίων σαν αγωγοί ανόπτησης,
 • σαν αγωγοί προστασίας πυρόμετρων,
 • στην καύση κλιβάνων σαν αγωγοί υψηλής πίεσης/καυστήρων,
 • στην κατασκευή βιομηχανικών κλιβάνων, για παράδειγμα σαν αγωγοί ανόπτησης και θαλάμων κλιβάνων,
 • σε προθερμαντήρες αέρα και σε αναθερμαντήρες,
 • στη δημιουργία χάλυβα, σε υψικαμίνους, σε μεταλλουργεία και μονάδες συσσωμάτωσης,
 • στα πετροχημικά προϊόντα σαν αγωγοί με μορφή σχισμής και σε βόστρυχους,
 • στη χημική βιομηχανία για διαδικασίες υψηλών θερμοκρασιών,
 • σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σαν συσκευές καθαρισμού αιθάλης και σαν αγωγοί ακτινοβολίας,
 • σε εργοστάσια έλασης σαν σωλήνες σε καμινάδες και σαν γραμμές ολίσθησης,
 • στην κατασκευή συσκευών σαν σωλήνες εναλλακτών θερμότητας σε υψηλότερες θερμοκρασίες, στην τεχνολογία μέτρησης και ρύθμισης όπως και σαν σωλήνες θερμαντικών αγωγών κ.λπ.